Fisk: En grundig gjennomgang av definisjon, arter, klassifisering og fakta

date
Apr 8, 2023
slug
fisk-en-grundig-gjennomgang-av-definisjon-arter-klassifisering-og-fakta
status
Published
tags
typer fisk
Fisk
summary
Fisk er vannlevende dyr som er en del av dyreplankton eller nekton. De har stor betydning for økosystemer, næringskjeder og mennesker. Det finnes mange typer fisk, og noen er populære matvarer. Fisk bør forvaltes bærekraftig for å bevare marine ressurser.
type
Post
notion image

Innledning

Fisk er akvatiske dyr som finnes i nesten alle vannkropper på jorden. De er mangfoldige i form, størrelse og farge og har en unik plass i økosystemet vårt. I denne artikkelen vil vi utforske fisk nærmere, fra definisjon og arter til klassifisering og fakta.

Definisjon av fisk

Fisk er en gruppe av kaldblodige virveldyr som puster gjennom gjellene sine. De har vanligvis skjell og svømmer med hjelp av finner. Fisk finnes i både ferskvann og saltvann, og inkluderer arter som laks, torsk, hai og tunfisk.

Arter av fisk

Det finnes over 30 000 kjente arter av fisk, og dette antallet øker stadig ettersom nye arter oppdages. Fisk kan deles inn i to hovedgrupper: benfisk og bruskfisk. Benfisk har bein i skjelettet sitt, mens bruskfisk har et skjelett laget av brusk. Blant de mest populære fiskeartene som mennesker spiser er laks, torsk, sardiner, tunfisk og makrell.

Benfisk

Benfisk kan deles inn i to undergrupper: strålefinnede fisk og bløtfinnede fisk. Strålefinnede fisk har finner støttet av tynne, stive stråler, mens bløtfinnede fisk har finner som er støttet av myke stråler eller bein. Eksempler på strålefinnede fisk inkluderer tunfisk, laks og ørret, mens eksempler på bløtfinnede fisk inkluderer ål, ålefisker og laksefisker.
notion image

Bruskfisk

Bruskfisk inkluderer haier, skater og rokker. Disse fiskene har et skjelett laget av brusk i stedet for bein. Bruskfisk er kjent for å ha en spesiell type hud som kalles dermal dentikler, som gjør at de føles som sandpapir når man berører dem.

Klassifisering av fisk

Fisk kan klassifiseres på flere måter. En vanlig måte er å bruke systematisk taksonomi, som deler fisk inn i klasser, orden, familier, slekter og arter. Et annet vanlig system er å bruke habitatet deres til å klassifisere dem, for eksempel ferskvannsfisk eller saltvannsfisk.

Fakta om fisk

Her er noen interessante fakta om fisk:
 • Fisk har eksistert på jorden i mer enn 500 millioner år.
 • Den største fisken i verden er hvalhaien, som kan vokse opp til 12 meter lang.
 • Den minste fisken i verden er Paedocypris, som bare er 7,9 millimeter lang.
 • Fisk kan føle smerte og stress
 1. Fisk er en viktig kilde til næringsstoffer i kostholdet vårt. De er en god kilde til proteiner, vitamin D og omega-3-fettsyrer som er viktige for hjernen og kroppens funksjoner.
 1. Det er viktig å velge riktig type fisk for å unngå for høyt innhold av kvikksølv og andre miljøgifter. Gravide kvinner og små barn bør spesielt være oppmerksomme på dette.
 1. Mange fiskearter er også truet av overfiske og miljøproblemer som forurensning og klimaendringer. Det er viktig å jobbe for bærekraftig fiske og beskyttelse av sårbare marine økosystemer.
 1. Fisk spiller også en viktig rolle i kulturen og historien til mange samfunn og nasjoner over hele verden. Fra sjømatretter til fiskeriindustrien, har fisk vært en viktig del av menneskets liv og utvikling.
Konklusjon:
Fisk er en variert og fascinerende gruppe av vannlevende dyr som spiller en viktig rolle i økosystemene våre, næringskjeden, og i menneskets liv og kultur. Med over 33 000 arter å velge mellom, kan alle finne en favorittfisk å spise eller lære om. Det er viktig å huske på å velge riktig type fisk, og å jobbe for å beskytte sårbare marine økosystemer for å sikre at fisk fortsetter å være en viktig ressurs for mennesker i fremtiden.
notion image
FAQs:
 1. Hva er omega-3-fettsyrer og hvorfor er de viktige? Omega-3-fettsyrer er en type fett som kroppen vår trenger, men ikke kan produsere selv. De finnes hovedsakelig i fisk og sjømat, og har vist seg å være viktig for hjernen og kroppens funksjoner.
 1. Er all fisk sunn å spise? Nei, det er viktig å velge riktig type fisk for å unngå høyt innhold av miljøgifter og kvikksølv. Gravide kvinner og små barn bør være spesielt oppmerksomme på dette.
 1. Hvorfor er bærekraftig fiske viktig? Bærekraftig fiske sikrer at fiskebestandene forblir sunne og kan fortsette å være en viktig ressurs for mennesker i fremtiden. Det er også viktig for å beskytte sårbare marine økosystemer.
 1. Hva kan jeg gjøre for å bidra til bærekraftig fiske? Du kan velge bærekraftig fanget fisk, redusere mengden fisk du spiser, og støtte organisasjoner som jobber for å bevare marine økosystemer.
 1. Hva er noen av de mest truede fiskeartene? Noen av de mest truede fiskeartene inkluderer blåfinnet tunfisk, atlanterhavslaks og haiarter som hvithai og hammerhai.
 • Hvor mange typer fisk er det? Det finnes over 30 000 arter av fisk i verden, men bare rundt 200 av dem er vanlige i norske farvann.
 • Hvilken fisk spiser vi mest i Norge? Laks er den fisken vi spiser mest av i Norge, med et gjennomsnittlig forbruk på 9,4 kilo per person i året. Torsk er den nest mest populære fisken, med 5,7 kilo per person i året.
 • Er det sunt å spise fisk? Ja, det er sunt å spise fisk. Fisk inneholder mange viktige næringsstoffer som protein, omega-3-fettsyrer, vitamin D og jod. Fisk kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdommer, demens, depresjon og noen typer kreft.
 • Hvilke fisk er Norges lengste fisk? Norges lengste fisk er brugden, som kan bli opptil 12 meter lang. Brugden er en haiart som lever i dypt vann og spiser plankton. Den er ikke farlig for mennesker.
 • Hva er verdens sjeldneste fisk? Verdens sjeldneste fisk er kanskje den såkalte coelacanthen, som ble trodd å være utdødd for 65 millioner år siden, men som ble gjenoppdaget i 1938. Det finnes bare to kjente arter av coelacanthen, som lever i det indiske og det atlantiske havet.
 • Hvilken fisk er giftig å stikke seg på? En av de mest giftige fiskene å stikke seg på er piggroka, som har en giftig brodd på halen. Piggroka lever på bunnen av havet og kan forårsake alvorlige smerter, hevelser og infeksjoner hvis man tråkker på den eller håndterer den uforsiktig.
 • Hva er verdens lengste fisk? Verdens lengste fisk er hvalhaien, som kan bli over 18 meter lang. Hvalhaien er også verdens største fisk, med en vekt på opptil 20 tonn. Hvalhaien er en fredelig og nysgjerrig haiart som spiser plankton og småfisk.
 • Hva skjer når fisken dør? Når fisken dør, synker den som regel til bunnen av havet eller elven der den levde. Der blir den spist av andre dyr eller brytes ned av bakterier og sopp. Noen ganger flyter døde fisker opp til overflaten på grunn av gass som dannes i kroppen deres under nedbrytningen.
 • Hvilket land kjøper mest fisk fra Norge? Det landet som kjøper mest fisk fra Norge er Polen, med en verdi på over 10 milliarder kroner i 2020. Polen importerer særlig laks og ørret fra Norge. Andre store importører av norsk fisk er Danmark, Frankrike, Storbritannia og Nederland.
 • Hva er Norges minste fisk? Norges minste fisk er tangkutlingen, som bare blir 2-3 centimeter lang. Tangkutlingen lever i tidevannssonen langs kysten og gjemmer seg blant tang og tare. Den har en gjennomsiktig kropp med grønne flekker.
 • Hva heter Norges største fisk? Norges største fisk er kveita, som kan bli opptil 3 meter lang og veie over 300 kilo. Kveita er en flatfisk som lever på dypt vann og jakter på andre fisker og blekkspruter. Kveita har et hvitt kjøtt som regnes som en delikatesse.
 • Kan fisker sove? Ja, de fleste fisker kan sove, men ikke på samme måte som mennesker. Fisker har ikke øyelokk, så de kan ikke lukke

© Fiskja.com 2022 - 2023